Algemene Voorwaarden

Hotelreglement
Teneinde het verblijf in het hotel voor alle gasten aangenaam te laten verlopen, dienen alle gasten zich te houden aan de door het hotel vastgestelde gedragsregels. Huisdieren zijn niet toegelaten in het hotel.

Er heerst een rookverbod in het volledige hotel, de boete voor het niet naleven van dit verbod is €200,00.
Overtreding van de regels kan verwijdering uit het hotel tot gevolg hebben, zonder dat terugbetaling van het factuurbedrag of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Casa57 behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van haar faciliteiten. Wij maken u erop attent dat het mogelijk is dat tijdens je verblijf onderhoudswerkzaamheden in het hotel kunnen uitgevoerd worden zonder dat u recht heeft op enige vergoeding.

Overmacht
Indien de uitvoering van een overeenkomst geheel of gedeeltelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van Casa57,  zoals personeelsstakingen, blokkades, brand, oorlogsgevaar, overstromingen, andere storingen of gebeurtenissen geven geen aanspraak op enige vergoeding van welke aard dan ook.

Aansprakelijkheid
Hotel Casa57 aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in het hotel. Indien u iets gebroken of beschadigd heeft, meld dan de schade aan de receptie en vereffen uw schuld. Zo vermijdt u dat het bedrag achteraf gefactureerd wordt en er bijkomende administratieve kosten worden aangerekend.
Casa57 is niet aansprakelijk voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen of sluiten van voorzieningen in het hotel.
De persoon die de boeking gemaakt heeft en degene die hem of haar vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en schade die voor Casa57 of andere derden zal ontstaan als direct of indirect gevolg van hun verblijf, ongeacht of dit werd veroorzaakt door handelen of nalaten van henzelf dan wel van derden die zich door hun toedoen in het hotel bevinden alsmede van alle schade die veroorzaakt is door enige zaak die zij onder zich hebben.
Bij niet juist gebruik van de kamer kunnen aanvullende (schoonmaak)kosten worden doorberekend.

Boekingen
Hotel Casa57 aanvaard enkel boekingen van personen vanaf 18 jaar. Wij behouden het recht om te allen tijde, zonder opgave van redenen, een boeking te weigeren of te annuleren. Na aanvaarding van uw boeking ontvangt U een bevestiging per e-mail.

Kamerprijs
Alle prijzen zijn in euro.
Inbegrepen in de prijs van de kamer:
* 6% BTW
* Een overnachting in de geboekte kamer
* Dagelijkse opfrisbeurt van kamer en badkamer
* Gratis gebruik van het draadloos internet
Niet inbegrepen in de prijs van de kamer:
* Ontbijt
Vroeger vertrek van één of meerder personen leidt niet tot terugbetaling van een deel van de kamerprijs.

Betalingen
U betaalt bij het boeken van je verblijf het totale factuurbedrag (kamerprijs, milieuheffing, eventuele servicekosten en extra’s).

De betaling kunt u voldoen op hieronder vermelde bankrekeningnummer:
Casa57:  

IBAN BE93293059365267


Wijzigen van een boeking
Indien u na een boeking, wijzigingen in de boeking wenst aan te brengen, is Casa57 niet verplicht om hieraan te voldoen. Het is onze vrije keuze of en in hoeverre die wijzigingen worden geaccepteerd. Normaal worden wijzigingen binnen 1 week vóór aankomst niet toegestaan. Voor elke wijziging die wij in een reeds gedane boeking toestaan, tot maximum 1 week vóór aankomst rekenen wij €20,- wijzigingskosten per kamer aan.

Annuleren
** Annulering meer dan 3 weken vóór aanvang van het verblijf, is een vergoeding van €25 verschuldigd.
** Annulering binnen 21 en 8 dagen is een vergoeding van 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
** Annulering binnen 7 en 0 dagen is een vergoeding 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

** Annulering last minute booking is een vergoeding van 100% van het factuurbedrag verschuldigd.
Annulering bij groepen ( boeking vanaf 2 kamers)
** Annulering meer dan 3 weken voor aanvang verblijf, is een vergoeding van 40% verschuldigd.
** Annulering binnen 21 en 8 dagen is een vergoeding van 75% van het factuurbedrag verschuldigd.
** Annulering binnen 7 en 0 dagen is een vergoeding 100% van het factuurbedrag verschuldigd.

** Annulering van een last minute booking is een vergoeding van 100% van het factuurbedrag verschuldigd

Translate »